خنثی سازی اسیدهای حاصل از احتراق و اکسیداسیون، جهت ممانعت از خوردگی قطعات موتور
روغن رسانی سریع به تمامی نقاط موتور در دمای بسیار پایین (استارت سرد)
حفاظت از قطعات موتور در برابر سایش و اصطکاک
نتایج بسیار مطلوب در آزمون‌های رسوب و تبخیر
افزایش چشمگیر طول عمر و قدرت موتور


ULTRA PERFORMANCE
API SM 10W-40
SYNTHETIC ENGINE OIL

روغن‌موتور پروفی‌کار ULTRA PERFORMANCE از بهترین روغن‌های پایه سنتتیک و جدیدترین مواد افزودنی ساخته شده است. استفاده از این محصول باعث کاهش اصطکاک قطعات و محافظت پیشرفته در مقابل خوردگی و شکل‌گیری رسوبات درون موتور خواهد شد. روغن‌موتور ULTRA PERFORMANCE در انواع خودروهای بنزین سوز تولید شده از سال 2010 به بعد توصیه می‌شود.

B4B4
b3b3
b2b2
b1b1