خط مشی و اهداف

شرکت تولیدی روغن‌های روانساز دماوند(سهامی خاص) به عنوان یکی از تولیدکنندگان روغن‌های روان کننده و سایر افزودنی‌ها در کشور در راستای تبعیت از روند پایدار و ارزش‌های سازمانی خود، یعنی احترام به مشتری، رعایت اصول شهروندی و حفظ و صیانت از محیط زیست را در دستور کار خود قرار داده است. مدیریت شرکت به موازات تلاش برای ارتقای رضایت مشتریان و کارکنان خود، افزایش ایمنی در محیط کار و ارتقای کیفیت محصولات تعهد خود را به موارد ذیل اعلام می‌دارد.


1 . پیشگیری از آلودگی‌های زیست محیطی با انتخاب راهکارهای مطلوب و مقرون به صرفه اقتصادی.

2. انطباق کامل فعالیت‌ها و تولید محصولات شرکت با مقررات و قوانین ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و زیست محیطی، الزامات و استانداردهای صنعت روانکارها و دیدگاه‌های سازمان‌های ذیربط بهبود مستمرفرآیند کاری.

3. بهینه سازی مصرف مواد و انرژی.

4. ارتقای سطح سلامت کارکنان و پیشگیری از حوادث و بیماریهای ناشی از کار.

 

با عنایت به اعتبار شرکت در سطح جامعه، امید آن دارم که همه کارکنان شریف شرکت تولیدی روغن‌های روانساز دماوند تمامی توانمندی، نوآوری و تخصص خود را برای اجرای بهینه این سیستم به کار گیرند. مدیریت ارشد شرکت تولیدی روغن‌های روان ساز دماوند در دوره‌های زمانی مشخص و حداقل یک باردر سال این خط مشی را مورد بازنگری قرار خواهد داد.

 

محمداحمدنژادآبکنار - مدیر عامل


منشور اخلاقی کارکنان

ما کارکنان شرکت تولیدی روغنهای روانساز دماوند با ایمان به اراده خالق هستی و جهت حفظ منافع شـرکت و رضایتمندی مشتریان که سرمایه واقعی ما هستند به رعایت اصول ذیل معتقدیم:


1 .رعایت شئونات و ارزشهای والای انسانی را در محیطکار سرلوحه فعالیتهای خود قرار می‌دهیم.

2. ما بر این باوریم که مشتریان، سرمایه های واقعی شرکت بوده، شخصیت و جایگاه ایشان در فرایند ارتباطات متقابل محفوظ می ماند.

3. هرگونه انتقاد، نظر و پیشنهاد از سوی ذینفعان را ارج نهاده و از آن بعنوان زمینه ساز رشد و ارتقاء شرکت استفاده می نماییم.

4. پرهیز از شایعه سازی ، تهمت، غیبت و خبرچینی و هر اقدامی که صمیمیت و اعتقاد همکاران را تضعیف نماید را در فرهنگ شرکتی جاری می سازیم.

5. رازداری و خودداری از افشای اسناد و مدارک محرمانه و اسرار و اطلاعات مشتریان را از اهم وظایف خود دانسته و به آن پایبندیم.

6. درک و استفاده صحیح از اختیارات را در کلیه سطوح شرکت اجرا می نماییم.

7. همواره برای رشد و تعالی شرکت به دنبال ارائه پیشنهادهای سازنده هستیم.

8. در انجام کار تیمی و گروهی و اجرای بهبود کیفیت همراه با سایر کارکنان پیش قدم بوده و به عنوان رفتار ثابت و عادی روزانه خود نهادینه می نماییم.

9. ما کارکنان شرکت تولیدی روغنهای روانساز دماوند ارتقاء و توسعه تجربه و دانش فنی را به عنوان سرمایه شرکت و به اشتراک گذاشتن آن با همکاران و کلیه ذینفعان در چارچوب ضوابط و وظایف خود دانسته و در راستای افزایش آن تلاش می نماییم.

10. ما متعهد به حفظ محیط زیست و کاهش آلاینده ها هستیم.

 

با عنایت به اعتبار شرکت در سطح جامعه، امید آن دارم که همه کارکنان شریف شرکت تولیدی روغن‌های روانساز دماوند تمامی توانمندی، نوآوری و تخصص خود را برای اجرای بهینه این سیستم به کار گیرند. مدیریت ارشد شرکت تولیدی روغن‌های روان ساز دماوند در دوره‌های زمانی مشخص و حداقل یک باردر سال این خط مشی را مورد بازنگری قرار خواهد داد.

منشور حقوق مشتری

مشتری حق دارد از کیفیت محصول اطلاعات دقیق داشته باشد.
مشتری حق دارد از طریق یک سیستم تعریف شده با مدیریت شرکت در تماس باشد.
مشتری حق دارد از مضرات حاصل از روش ها ناصحیح مصرف محصول آگاه شود.
مشتری حق دارد به سلیقه خود محصول را انتخاب کند.
مشتری حق دارد از شرایط نگهداری محصول آگاهی کامل داشته باشد.